Posted by geometria.pl Badanie zbieżności

Najczęstsze błędy podczas ustawiania zbieżności kół w samochodzie

Ustawienie zbieżności kół jest kluczowym aspektem utrzymania prawidłowej geometrii pojazdu, co wpływa nie tylko na stabilność i komfort jazdy, ale także żywotność niektórych podzespołów, w tym opon. Niestety, podczas tego procesu można popełnić błędy, które w wielu przypadkach mogą prowadzić do poważnych problemów na drodze. W tym artykule omówimy najczęściej spotykane błędy podczas ustawiania zbieżności kół w samochodzie oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, jak ich unikać. Serdecznie zapraszamy!

Czym jest zbieżność kół w samochodzie? 

Zbieżność kół to jedna ze składowych geometrii zawieszenia. Odnosi się ona bezpośrednio do kąta, pod jakim osie kół nachylają się względem podłoża, kąta pochylenia osi sworznia zwrotnicy oraz kąta wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy. Zbieżność może być podzielona na dwa rodzaje: dodatnią (toe-in) i ujemną (toe-out). Wartość zbieżności jest zazwyczaj wyrażana w stopniach i można ją odczytać z tabeli zbieżności kół. Optymalnie ustawiona zbieżność pozwala na równomierne obciążenie opon, minimalizuje opór toczenia i poprawia stabilność kierownicy, a co się z tym wiąże także bezpieczeństwo na drodze.

Co ile należy  wykonywać badanie zbieżności kół?

Do ponownego ustawiania zbieżności kół w samochodzie powinno dojść, m.in. gdy:

  • dokonano wymiany opon
  • dokonano wymiany niektórych elementów przedniego lub tylnego zawieszenia
  • auto uczestniczyło w kolizji drogowej.

Badanie zbieżności najczęściej wykonuje się po tym, jak w pojeździe, a dokładniej w jego przednich lub tylnych elementach zawieszenia, doszło do istotnych zmian. Mowa tu o różnego rodzaju naprawach, ale także występujących kolizjach drogowych, na których skutek mogło dojść do uszkodzenia, wygięcia elementów konstrukcyjnych. 

Najczęstsze błędy popełniane przy ustawianiu zbieżności kół

Prezentujemy 5 najczęściej popełnianych błędów przy ustawianiu geometrii i zbieżności kół. 

  1.  Brak regularnych ustawień 

Jednym z najczęstszych błędów jest zaniedbywanie regularnych ustawień geometrii kół. Wielu kierowców uważa, że ustawienie zbieżności wystarczy  tylko raz, przy okazji wymienią opon lub naprawy zawieszenie. Jednak codzienne warunki drogowe, nierówności i wypadki na drodze, mogą wpłynąć na prawidłowe ustawienie geometrii kół, co prowadzi do stopniowego rozregulowania pojazdu. Brak regularnych ustawień może powodować szybsze zużycie opon, zwiększoną emisję spalin, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Rozwiązanie: Regularnie (co 10 000 km lub zgodnie z zaleceniami producenta) należy sprawdzać i ustawiać zbieżność kół u zaufanego mechanika lub w specjalistycznym warsztacie.

  1.  Niewłaściwa zbieżność

Zbyt duża zbieżność oznacza, że koła są skierowane do środka pojazdu, podczas gdy zbyt mała zbieżność oznacza, że koła są skierowane na zewnątrz pojazdu. W obu przypadkach może dojść do nierównomiernego zużycia opon, zwiększonego oporu toczenia, a także trudności w prowadzeniu pojazdu.

Rozwiązanie: Upewnijmy się, że mechanicznie poprawiono ustawienie zbieżności na wartości zgodne z zaleceniami producenta. Przy takiej zbieżności koła mają odpowiedni kąt nachylenia, co pozwoli na równomierne zużycie opon oraz poprawi stabilność i prowadzenie pojazdu.

  1.  Nieuwzględnienie kątów nachylenia

Ustawienie zbieżności to tylko jeden z kroków w procesie geometrii kół. Istotne jest również uwzględnienie kątów nachylenia, takich jak kąt pochylenia koła (camber) . Zaniedbanie tych parametrów może prowadzić do skomplikowanych problemów, takich jak nierównomierne zużycie opon, nieprawidłowe zużycie podzespołów zawieszenia i problemy z trakcją.

Rozwiązanie: Upewnijmy się, że wykwalifikowany mechanik lub specjalista ds. geometrii kół przeprowadza pełne ustawienie geometrii kół, obejmujące kąty nachylenia.

  1.  Pomijanie ustawienia wyrównawczego (caster)

Caster to kąt nachylenia osi kół względem pionu, a dokładniej, kąt nachylenia osi obrotu koła do kierunku jazdy. Pominięcie tego aspektu przy ustawianiu zbieżności kół może prowadzić do niestabilności kierownicy, problemów z prowadzeniem pojazdu i nierównomiernej eksploatacji opon.

Rozwiązanie: Upewnijmy się, że ustawienie castera jest właściwie zrealizowane podczas ustawiania geometrii kół.

  1.  Brak uwzględnienia przewożonego obciążenia

Podczas ustawiania geometrii kół samochodu, ważne jest uwzględnienie obciążenia, zwłaszcza jeśli planujesz przewozić większe ilości ładunku. Obciążenie może wpłynąć na zachowanie pojazdu na drodze, a brak dostosowania geometrii kół może prowadzić do problemów związanych z prowadzeniem pojazdu i nierównomiernego zużycia opon. Jeśli planujemy regularne przewożenie ciężkich ładunków, to powinniśmy skonsultować się z mechanikiem lub specjalistą ds. geometrii kół w celu odpowiedniego dostosowania geometrii pod obciążenie całkowite.

Tags:

About Author